ProTruckWash 3.1.10

Release note versie 3.1.10

Op 21 december 2012 gaan we versie 3.1.10 vrijgegeven voor productie.
Hieronder de wijzigingen sinds versie 3.1.9

Frontend

 • Bekijken van een opdrachtbon in frontend werkt niet als er geen rechten zijn voor de gebruiker op de backend. (1170)

Backend

 • Bij het aanmaken van een product specifieke klantenkaart mag het aantal gratis wassingen niet groter zijn dan het aantal wassingen (1166)
 • Nieuwe prijsafspraken toevoegen is niet mogelijk sinds versie 3.1.9 (1174)
 • Zoeken op klantenkaart nummer mogelijk maken (1159)
 • Bij het factureren worden ook klantenkaart orders meegenomen, deze worden als 0 factuur aangemaakt. (1161)
 • Indien de module medewerkers inlog niet actief staat, is er geen facturatie mogelijk (1135)
 • Bij het aanpassen van een factuur datum tijdens het bewerken van een factuur springen alle regels naar 21% BTW (1098)
 • Na het toevoegen van een klantenkaart kom je op een overzicht waar niet de juiste filters acitef staan (1169)
 • Terugkoppeling na aanmaken klantenkaart aanpassen (bewerk / toegevoegd) (1168)
 • Bij het aanpassen van de betaalwijze of btw instelling komt er een vraag of de openstaande opdrachtbonnen bijgewerkt moeten worden. Deze mleding komt ook als er geen openstaande bonnen zijn. (1148)
 • In het overzicht van te printen opdrachten is de locatienaam niet zichtbaar (1157)
 • Mogelijkheid inbouwen om het bankrekeningnummer te valideren door middel van een 11 proef (1152)
 • Mogelijkheid inbouwen om automatisch gegenereerd wachtwoord te maken bij het medewerkers beheer (1009)
 • Mogelijkheid inbouwen om bij het exporteren van relaties te filteren op status (1156)
 • Bij het bewerken van een relatie het KVK nummer en bankrekeningnummer verplaatsen zodat het kopje “Diversen” komt te vervallen (1151)
 • Bij het aanmaken van een product specifieke klantenkaart een mogelijkheid bieden om voor de doorberekening van de klantenkaart een prijsafspraak toe te passen.
 • Bij het aanmaken van een klantenkaart standaard het vinkje ‘Prijsafspraken uitschakelen’ actief zetten.
 • Het verzenden van een factuur mailing blijft hangen op het genereren van de PDF bijlagen (1165)
 • Bij het vernieuwen van een klantenkaart kan het systeem in een loop raken waardoor er een dubbele order en klantenkaart aangemaakt worden.