Klaar voor SEPA!, nieuwe SEPA Euro Incasso module afgerond

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het beschikbaar maken van de nieuwe SEPA Euro Incasso module. Inmiddels hebben we deze module samen met klanten in gebruik kunnen nemen en verloopt het proces zoals gepland en gewenst.

De nieuwe module is sterk uitgebreid met meer flexibiliteit en mogelijkheden dan de oude CLIEOP incasso module. Hierdoor is het automatisch incasseren via ProTruckwash, ondanks het nieuwe complexe SEPA, goed te doen voor onze klanten. 

ProTruckWash is klaar voor SEPA Incasso!

Werkt u nog met de CLIEOP module, neem dan contact met ons op voor de overstap op de SEPA Incasso module? Let op dat er nog behoorlijk wat aanloop tijd nodig is om alle klant gegevens op het benodigde SEPA niveau te krijgen, wacht hiermee niet tot het laatste moment.

De uiterste datum van 1 februari 2014 nadert snel, dan moet iedereen die incasseert via automatische incasso over zijn op SEPA. De banken zullen dan niet langer de oude CLIEOP methode meer accepteren.